Untitled 1


ÜYELİK MÜRACAAT FORMU (MITGLIEDSCHAFTSANTRAG)

Bu yazımla birlikte ZEBİT (Zentrum für Bildung und İntegration) isimli derneğe üye olmak üzere talepde bulunuyorum. Aşağıda tesbit edilen üyelik aidatını 1900034321 numaraları Sparkasse Köln‘deki hesaba havale edeceğim:

  € 10 (asgari üye aidatı)
  € 20
  € 50
  € 100
 

Derneğimize Finanzamt Köln Ost tarafından kamu yararına hadimlik vasfı verilmiş olması münasebetiyle bize verilen üye aidatı için maliye nezdinde geçerli olan teberru makbuzu vermemiz mümkün olmaktadır. (Da der ZEBIT e.V. vom Finanzamt Köln-Ost als gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist, erhalten Sie für alle eingegangenen Beiträge bzw. Spenden eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung gem. §10b des Einkommensteuergesetz.)

Soyad ve isim (Name und Vorname):
Cadde (Strasse):
Posta Kodu ve şehir (PLZ, Ort):
Telefon ve E-Mail (Telefon und E-Mail):
Tarih ve İmza (Datum und Unterschrift):

Üyelik aidatının bankadaki hesaplarından çekilmesini arzu edenler aşağıdaki bölümü doldurup imzalamaları rica olunur.
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines nachbezeichneten Kontos durch Lastschrift einzuziehen:

Kontonummer, BLZ und Kreditinstitut (Hesap Numarası, Banka Kodu ve banka ismi):
Ort, Datum und Unterschrift (Tarih , İmza ve Yer):

ZEBIT e.V.
Ackerstr. 146, 51065 Köln
Tel.: 0221 / 680 89 777
Fax: 0221 / 680 88 00
www.villahahnenburg.de
info@villahahnenburg.de

  Bankverbindung:
Sparkasse Köln/Bonn
Konto-Nr.: 1900034321
BLZ: 370 50 198
BIC :COLSDE33XXX
IBAN:DE84 3705 0198 1900 0343 21

  Amtsgericht Köln VR 14945
Steuer-Nr.: 218/5751/0679
Print